Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Frågor & svar

Jag har under senaste veckan fått in en del frågor om utbildningen Equality and Diversity Management som jag läser som jag tänkte presentera och svara på. Ni får jättegärna fortsätta ställa frågor, det är det vi är här för! Det gör inget om ni ställer frågor till ”fel” person av oss här på bloggen, vi skickar bara er vidare till den vi tror kan ge er ett bättre svar 🙂

Jag tycker den inriktningen du läser låter riktigt intressant, men hur mycket skiljer sig den från tex. hotell&restaurang?
Svar: Den skiljer sig framförallt då det är en helt annan inriktning. Vi läser inriktningskurser med genusstudier – mångfald/jämställdhet/globalisering/juridik medan de andra programmen läser sina respektive inriktningsspecifika kurser.
Emelie på Health bloggade om sin senaste inriktningskurs här och Mattias på Logistik skrev också om en inriktningskurs här.

Hur mycket läser ni om praktiska saker?
Svar: Jag skulle vilja säga att vi läser våra mest ”praktiska” ämnen när vi läser service management-kurserna; ex. ledarskap, företagsekonomi, ekonomistyrning, kundrelationer.

Går det att läsa vissa kurser som ni har även om jag skulle välja någon annan inriktning?
Svar: Under 5:e terminen har man möjlighet att söka fristående kurser. Däremot kan det skilja sig från program till program vilka kurser som finns att välja på och inte. Denna information kan man lättast få genom någon utav våra studievägledare eller direkt via hemsidan. Läser man Equality and Diversity Management (EDM) får man möjlighet att antingen studera eller praktisera under den 5:e terminen.

Utbildas ni för att kunna jobba med dessa frågor på alla sorters företag, eller är det särskilt inom servicebranschen?
Svar: Jag skulle vilja säga att vi ges möjlighet att anamma vår kunskap i alla sorters företag. Nog för att vi läser service management men jag anser att vi på EDM får betydligt mer management-kunskap än service-kunskap, så därför är vi på det viset inte speciellt inriktade på just servicebranschen, egentligen.

Fortsätt ställ frågor, vi har massor med svar! 😉

Du ställer frågorna - vi ger svaren!
Du ställer frågorna – vi ger svaren!
27 januari, 2013