Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Det här är service management

Hos oss får du massor med bra kunskap om hur du organiserar, sköter ekonomin, marknadsför och leder företag och organisationer. Vi tillhör Lunds universitet men finns på dynamiska och havsnära Campus Helsingborg. Vi har två kandidatprogram och ett masterprogram med fem inriktningar. Här får du teori kombinerat med branschkunskap.

När du söker till kandidatprogrammet i service management väljer du vilken inriktning du vill specialisera dig inom: Health, Retail eller Tourism & Hotel. Vi har också ett kandidatprogram tillsammans med LTH som heter Logistics service management, för dig som är intresserad av logistik och supply chain i olika typer av organisationer samt utveckling av management och service kring logistikorganisationen. Läs mer om utbildningarna här nedan eller på: ism.lu.se/utbildning


Kandidatprogram i service management

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med att leda, utveckla och organisera verksamheter där kundrelationer och servicemöten är centrala. När du söker till utbildningen väljer du vilken inriktning du vill ha på ditt program och därmed lära dig mer om:

Inriktningen: Health
Utbildningen ger dig kunskaper i att driva och organisera verksamheter på hälsomarknaden. Du studerar ledarskap och ekonomi med service i fokus. Du lär dig också att analysera och ta fram nya affärsidéer för företag och organisationer inom hälsobranschen.

Inriktningen: Retail
Utbildningen ger dig färdigheter i att organisera, driva och utveckla företag och organisationer inom detaljhandeln. Detaljhandeln är en av de största näringsgrenarna och innefattar allt från mode och inredning till hemelektronik och dagligvaror. Du får kunskap om utformning, utveckling, sortiment och upplevelser i butiken. Dessutom lär du dig logistik, butikslokalisering och relationer inom detaljhandeln.

Inriktningen: Tourism & hotel
Utbildningen riktar sig till dig som vill ha världen som arbetsfält och som gärna arbetar med värdskap, ledarskap och har ett intresse för besöksnäringen. Du lär dig arbeta kreativt med konceptutveckling och upplevelsedesign. Du blir väl insatt i hur branschen fungerar när det gäller kundrelationer, organisationsstrukturer, personalledning och företagens roll i samhället.

Kandidatprogram i logistics service management

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som ledare inom logistik, supply chains och transportekonomi. Under din studietid utvecklar du en ”verktygslåda” bestående av olika metoder och modeller för att kunna analysera och förbättra existerande logistiksystem ur ett service- och lönsamhetsperspektiv. Logistics service management är en tvärvetenskaplig, treårig utbildning som ges av Institutionen för service management och tjänstevetenskap i samarbete med Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Masterprogram i service management

En unik utbildning för dig som vill läsa en branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. I programmet förenas djup ämneskunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt med breddade perspektiv och omvärldsanknytning. När du söker till Masterprogrammet i service management väljer du vilken inriktning du vill specialisera dig inom: Culture and Creativity Management, Service management – Retail, Supply Chain Management, Sustainable Service Management eller Service management – Tourism. Undervisningen på programmet sker på engelska och vi antar studenter från hela världen.