Det här är Service management

Hos oss får du massor med bra kunskap om hur du organiserar, sköter ekonomin, marknadsför och leder företag och organisationer. Vi tillhör Lunds universitet men finns på dynamiska och havsnära Campus Helsingborg. Vi har tre olika kandidatprogram och ett masterprogram. Här får du teori kombinerat med branschkunskap.

När du söker till Kandidatprogrammet i service management väljer du vilken inriktning du vill specialisera dig inom: Health, Retail eller Tourism & Hotel management. Vi har också ett kandidatprogram tillsammans med LTH som heter Logistics service management, för dig som är intresserad av logistik och supply chain i olika typer av organisationer samt utveckling av management och service kring logistikorganisationen. Även vårt kandidatprogram Equality and diversity management är tvärvetenskapligt och drivs tillsammans med Genusvetenskapliga institutionen i Lund och vänder sig till dig som är intresserad av att studera mångfald, jämställdhet och ledarskap. Läs mer om utbildningarna här nedan eller på: ism.lu.se/utbildning


Kandidatprogram i service management

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med att leda, utveckla och organisera verksamheter där kundrelationer och servicemöten är centrala. När du söker till utbildningen väljer du vilken inriktning du vill ha på ditt program och därmed lära dig mer om:

Inriktningen: Health
Inriktningen health management ger dig kunskaper i att driva och organisera verksamheter på hälsomarknaden. Du studerar ledarskap och ekonomi med service i fokus. Du lär dig också att analysera och ta fram nya affärsidéer för företag och organisationer inom hälsobranschen.

Inriktningen: Retail
Inriktningen retail management ger dig färdigheter i att organisera, driva och utveckla företag och organisationer inom detaljhandeln. Detaljhandeln är en av de största näringsgrenarna i landet och innefattar allt från mode och inredning till hemelektronik och dagligvaror. Du får kunskap om utformning, utveckling, sortiment och upplevelser i butiken. Dessutom lär du dig om logistik, butikslokalisering och relationer inom detaljhandeln.

Inriktningen: Tourism & Hotel
Inriktningen tourism & hotel management riktar sig till dig som vill ha världen som arbetsfält och som gärna arbetar med värdskap, ledarskap och har ett intresse för besöksnäringen. Du lär dig arbeta kreativt med konceptutveckling och upplevelsedesign. Du blir väl insatt i hur branschen fungerar när det gäller kundrelationer, organisationsstrukturer, personalledning och företagens roll i samhället.

 

Kandidatprogram i logistics service management

En unik utbildning riktar sig till dig som vill jobba som ledare inom logistik, supply chains och transportekonomi. Under din studietid utvecklar du en ”verktygslåda” bestående av olika metoder och modeller för att kunna analysera och förbättra existerande logistiksystem ur ett service- och lönsamhetsperspektiv. Logistics service management är en tvärvetenskaplig, treårig utbildning som ges av Institutionen för service management och tjänstevetenskap i samarbete med Lunds Tekniska Högskola (LTH).

 

Kandidatprogram i equality & diversity management

Behovet syns över allt: från i det privata näringslivet och servicebranschen till ideella organisationer. Det handlar om behovet av personer som kan ta tillvara på mångfald och arbeta för jämställdhet och likabehandling, men samtidigt har kunskap i företagande och ledarskap. På utbildningen får du en unik möjlighet att studera hur man på dagens  arbetsplatser kan arbeta lönsamt med mångfald, service och utveckling.

 

Masterprogram i service management

En unik utbildning för dig som vill läsa en branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. I programmet förenas djup ämneskunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt med breddade perspektiv och omvärldsanknytning. När du söker till Masterprogrammet i service management väljer du vilken inriktning du vill specialisera dig inom: Retail, Supply Chain Management eller Tourism. Undervisningen på programmet sker på engelska och vi antar studenter från hela världen.

 

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt