Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Varför jag valde inriktning hälsa

De flesta har nog olika erfarenheter av sina första jobb och sitt nuvarande jobb. Kanske är du bland dem som trivs på arbetsplatsen, har trevliga kollegor och har en förstående samt tydlig chef? Eller är du bland dem som har klump i magen när du ska till arbetsplatsen av olika skäl? Innan programmets start reflekterade jag inte riktigt om måendet på arbetsplatsen och vilken påverkan det faktiskt har. Det blev tydligare efter att ha läst den första inriktningskursen i hälsa ”Hälsosektorns spridning” att det är det här jag vill lära mig mer om och potentiellt arbeta med efter examen. Dessutom valde jag inriktningen hälsa för att inriktningskurserna innehåller det som jag är intresserad av, så det är ett starkt tips att kolla igenom kurserna och inriktningskurserna som ges för att se om det är något för dig!

Kortfattat får du som student ett bredare perspektiv och förståelse för vad begreppet hälsa kan innehålla och innebära. Du får lära dig mer om hur företag kan implementera ett salutogent förhållningssätt för att skapa fördelar för medarbetarna och därigenom även gynna företaget ekonomiskt. Föregående kurs ”Hälsosektorns spridning” och den kurs jag läser just nu ”Konsumtion, identitet och kommunikation” berör exempelvis psykologiska och sociologiska teorier så om du har intresse för sådana områden kommer du förhoppningsvis finna dessa kurser intressanta. Oavsett vilken inriktning du väljer så begränsar den inte vad du kan arbeta med efter examen. Om du vill veta mer vad man kan arbeta med efter examen kan du läsa här.

Såhär kunde det se ut när man genomförde tentor på Campus. Numera hålls tentor hemifrån.