Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Vår första riktiga motgång

En tom Cafeteria på Campus Helsingborg

Hej på er, 

Hittills vill jag väl påstå att vår examensarbetesprocess har gått smärtfritt, tills idag. Vi har nu stött på vår första motgång. Idag hade vi två intervjuer bokade, varav den första klockan 8. Men i skrivande stund sitter vi istället på ett folktomt Campus Helsingborg, då personen som skulle intervjuas hade missat vår bokade tid. Dock är den ombokad och vi får ändå vårt material till slut. 

Men klockan 10 ska vi göra en annan intervju som förhoppningsvis ska bli av. Efter de ska intervjuerna transkriberas, vilket innebär att man skriver ner allt det som har sagts för att sedan kunna använda materialet i rapporten. Då min skrivpartner transkriberade den första intervjun är det nu min tur att ta hand om denna. Vi har beräknat att våra intervjuer ska ta cirka 1 timme att genomföra, vilket innebär en hel dag som bara går åt att transkribera intervjun efteråt. 

Nästa vecka beräknar vi att intervjuerna ska vara helt genomförda och att vi ska kunna börja analysera de materialet vi har fått fram. Vilket sedan ska kunna ligga till grund för den kopplingen vi ska göra mellan den insamlade faktan, intervjuerna och enkäterna för att kunna besvara den frågeställningen som vi har kommit fram till. Nu hoppas vi att det inte blir några fler motgångar för oss, de räckte med en liten. 

16 april, 2020

Inlägget postades i

Logistics Studier