Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

MiH Future Mentor

Förutom högkvalitativa studier finns det mycket annat som erbjuds studenterna på Campus. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionens Futuresektion finns bland annat representerade. En förening som fungerar som din länk till näringslivet.

MiH Futures mentorskapsprogram är en årligen återkommande aktivitet med syftet att skapa ett givande utbyte mellan studenter eller yngre yrkesverksamma och erfarna personer från näringslivet. Under cirka ett halvår träffas man för att ta del av varandras erfarenheter, tankar och åsikter. Grundtanken med mentorskapet är att det ska vara ett möte mellan nutid och framtid som präglas av engagemang, utbyte och utveckling. Igår var det workshop med alla mentorer och adepter i MiH Future Mentor. Intressanta diskussioner och åsikter gällande programmet och hur vi skapar en starkare region.


30 mars, 2012

Inlägget postades i

MiH