Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Kick-off för examensarbetet

Hej bloggen!

För den som går sista terminen på kandidatprogrammet är det nu dags att börja se över temat på sin kandidatuppsats. Den 26 februari ska vi lämna in vår uppsatsidé. Under eftermiddagen har jag därför suttit och läst artiklar för att samla inspiration! Jag lärde mig av förra årets b-uppsats hur viktigt det är att verkligen tänka genom sitt val av tema och teori noggrant. Jag tror också att det blir roligare att skriva om man är nöjd med och intresserad av ämnet, såklart! Eftersom vi på Service Management berör så många perspektiv i tjänstesektorn, finns det också väldigt många utgångspunkter att ha i sitt arbete. Några exempel är: 

Hållbarhet och resurser: då djupdyker man i hur organisationer använder sig av de resurser som ligger bakom tjänster. Det kan alltså handla om exempelvis livsmedel, avfallshantering, transportsystem eller stadsplanering. 

Management och organisering: här ligger fokus mer på ledarskap, värdeskapande inom en organisation och arbete inom tjänsteverksamheter. Forskningen inom detta tema berör arbete, styrning och ledning. 

Turism, plats och mobilitet: inom detta tema, som framförallt kanske lämpar sig för turismstudenter, berör man turism- och besöksnäringen, genom att se till hur den utvecklas och kan bedrivas på ett hållbart sätt. 

Konsumtion och marknadsföring: här fokuserar man på detaljhandelns roll i individers liv och i samhället. Detta berör omvärldsförändringar som påverkar handeln, globalisering och digitalisering, men också hur konsumtion påverkar vår identitet och vice versa. 

Man får inte glömma att det finns mycket nytt att forska om i dessa tider, då covid-19-pandemin påverkat tjänstesektorn och konsumtionen på en rad olika sätt i olika branscher. Detta tror jag kommer bli ett populärt tema i år! 

/Frida

01 februari, 2021

Inlägget postades i

Studier