Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Inför första handledningen

Hej på er, 

Nu har vi startat igång med examensarbetet och de känns så spännande. Under de första dagarna har vi försökt leta så mycket fakta som möjligt för att kunna formulera en problembakgrund, ett syfte och avsnittet teoretisk referensram. Tanken är att vara klar med dessa delar och ha börjat skissa på hur vår metoddel ska utformas innan fredag lunch. Detta då vi ska skicka in vårt första material för handledning.

Då min skrivpartner har läst logistik och jag har läst retail har vi försökt att kombinera de båda utbildningarna i vårt arbete för att båda ska kunna examineras på sina områden. Därför blev det perfekta området e-handel och hur olika logistiska parametrar har förändrats på grund av digitaliseringen. Vi ska under de kommande veckorna ut till olika företag för att intervjua om hur de har hanterat omställningen och hur de ser på att samfrakta olika varugrupper eller till och med tillsammans med andra företag. Allt för att försöka minska klimatpåverkan så mycket som möjligt.

Nu ska jag äta klart min frukost innan det är dags att börja dagens arbetande. 

 

26 mars, 2020

Inlägget postades i

Logistics Studier