Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Frågor och svar

Häromdagen fick jag ett mail från en bloggläsare som var väldigt intresserad av att läsa Service Management. Hon hade lite funderingar kring utbildningen och ställde några väldigt bra frågor som jag tänkte dela med mig till er andra som läser:

“Främst undrar jag hur schemat ser ut? På ett ungefär, hur många dagar/vecka är det schemalagda föreläsningar? Är det mestadels egenstudier eller jobbar man vanligtvis med grupparbeten?

Såhär ser vårt schema ut nästa vecka

Schemat skiljer sig åt beroende på vilket kurs det är. Men det generella är att vi har schemalagda föreläsningar varje dag, och då är de i regel endast två timmar långa. Veckan före inlämningar av större arbeten och tentor brukar oftast vara helt fria från föreläsningar.

Att gå på föreläsningarna är helt frivilligt, man kan välja att läsa hemifrån istället. Däremot har vi en hel del obligatoriska gästföreläsningar med representanter från olika branscher som vi måste medverka på. Dessa är oftast OTROLIGT inspirerande och gör en så motiverad att få komma ut i arbetslivet!

Det är inte ofta man sitter och pluggar helt själv!

Hur kurserna är upplagda är som sagt väldigt olika, och det är lite det som gör att jag trivs extra bra. Man blir aldrig uttråkad! Vi har en hel del grupparbeten eftersom det är viktigt att lära sig hur man fungerar i en grupp ifall man vill bli ledare i framtiden. Detta varvas med egenstudier och tentor – alla kurser innehåller oftast något moment av självstudier och något moment av gruppstudier. Men även när vi pluggar inför tentor brukar vi sitta i grupp och läsa tillsammans just för att det ger en så mycket mer än att sitta ensam.

“Hur ser kursplaneringen ut; får man en plan på vilka avsnitt i kurslitteraturen som kommer att tas upp på de kommande föreläsningarna så man kan läsa på lite inför varje lektion eller får man själv avgöra vad som är relevant i litteraturen i förhållande till vad som tagits upp på föreläsningarna?”

Litteraturlistan till nästa kurs: 11 böcker, flera artiklar och 300 sidor annan litteratur…

Det är oftast en hel del litteratur att plöja igenom inför varje kurs vilket kan kännas lite överväldigande. Vi får dock alltid en kursplan till varje kurs med läshänvisningar inför varje föreläsning. På föreläsningarna får vi en uppfattning om vad föreläsarna anser viktigt i kurslitteraturen och vad vi kommer bli examinerade på, så det är därför väldigt nyttigt att gå på dessa. Oftast använder föreläsarna sig av Powerpointpresentationer som de sedan lägger upp på vår kurshemsida efter föreläsningen – en extra service till oss studenter!

På universitetet är det ju väldigt mycket egenstudier som gäller och självständigt ansvar är A och O. Men går man på föreläsningarna och följer litteraturhänvisningarna så vet man vad man ska fokusera på i böckerna. Så även om det kan kännas skrämmande så lär man sig väldigt snabbt hur man ska plugga. Och det märks verkligen att man läser en Serviceutbildning för föreläsarna är OERHÖRT serviceminded och ser till att alla från första början hänger med och kommer in i studierna.

Jag hoppas ni fått lite mer klarhet nu i hur vi läser på Service Management. Det är så kul att få respons från er bloggläsare – så dra er inte för att kontakta oss bloggare ifall ni har några frågor! Här hittar ni kontaktuppgifter till oss alla.

16 januari, 2013

Inlägget postades i

Föreläsningar Tentaplugg Utbildning

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *