Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

En kväll på Campus

Just nu sitter jag i en datorsal på C3 (det vill säga på tredje våningen i ett av Campus två torn) och blickar ut över ett soldisigt Öresund. För mig som trivs oerhört bra nära havet är Campus en perfekt utkiksplats för de fartyg och den aktivitet som sundet erbjuder. Såhär framåt kvällen börjar Campus tömmas på folk och det blir genast väldigt tyst och lugnt, avkoppling trots plugg.

Anledningen till varför jag sitter på Campus såhär sent en kväll är delvis för att vi har mycket att göra med vår D-uppsats och delvis för att min dator har slutat fungera, en mardröm såhär i uppsatstider! Men som tur är finns det datorsalar på Campus som är tillgängliga när som vi behöver dem.

Då vi efter den senaste träffen med våra handledare fick klartecken att dra igång på riktigt. Nu blir det till att skriva inledning, problemdiskussion och teori för att i slutet av veckan påbörja insamlingen av empiriskt material.

Det empiriska materialet är det material som vi erhåller genom att göra intervjuer med vald målgrupp, för vår del utgör målgruppen individer som arbetare i frontlinjen inom ett tjänsteföretag. Det empiriska materialet utgör den viktigaste grunden i vår uppsats och kräver därför mycket förberedelser, både genom att värva deltagare samt att förbereda frågor.

Alla dessa steg, inledning, teori och empiri är obligatoriska moment i en D-uppsats som sedan ska leda fram till en analys och diskussion, ur vilken slutsatser ska presenteras. Så trots att vi kommit en bit på väg är det mycket kvar att göra innan inlämning i slutet av maj. Examensuppsatsen ska nämligen skrivas under tio veckors tid, så vi har drygt sju veckor på oss att knyta ihop säcken (som vi säger i akademin).

So long!

12 april, 2010

Inlägget postades i

Studentliv

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *