Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Det här hade jag velat veta som ny student

I det här längre inlägget kommer jag ta upp två väsentliga områden som jag gärna hade blivit informerad om som ny student. Det första är en aspekt av ”Parkinsons lag” och ett studietips som förhoppningsvis kommer hjälpa dig avsevärt under dina studier. Oavsett om du är ny student eller vill införskaffa dig nya tankar och tips så läs vidare!

“Arbetet expanderar tills det fyller den tid som finns tillgängligt för dess utförande.”

Rubriken ovan, som även är ett citat kommer från Parkinsons lag som jag vill lyfta fram. Som student har jag perioder där jag är mer effektiv, jag upplever att jag har mer tid över till exempelvis träning, återhämtning och att umgås med familj och vänner. Medan under andra perioder upplever jag uppgifter som mer komplicerade och jag upplever mig mer stressad. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att jag faktiskt har mer att utföra i kurserna utan hur jag lägger upp min tid.

Citatet, även rubriken innebär med andra ord att om du bestämmer dig att du ska djupläsa ett kapitel på en timme, så kommer det ta dig en timme att läsa. Har du däremot diffust planerat att läsa i en viss kurslitteratur kanske det tar en hel dag att läsa ett halvt kapitel. Det blir förmodligen inte en god kvalitet av det och inte heller särskilt effektivt. Komplettera sedan tanken med att skriva mejl under en arbetsdag på din arbetsplats. Du vet att du har 9-17 på dig att skriva x antal mejl. På förmiddagen gör du något helt annat för du vet att du har eftermiddagen på dig. Plötsligt blir klockan 15 och du hinner precis klart tills klockan slår 17. Det blir som att tiden slösas bort för att det finns mycket av den.

Hur ska man göra då? Bestäm på förhand hur lång tid en viss uppgift får ta. Exempelvis läsa ett kapitel eller skriva inledning i ditt arbete får ta max en timme. Utgå från dig själv vad du anser rimligt utifrån dina förutsättningar. Kom sedan fram till hur den behöver genomföras. Ska du enbart djupläsa eller ska du även föra anteckningar medan du läser? Ska du under timmen samla material till inledningen eller ska du nu sätta dig ned och skriva klart den? Målet är att faktiskt få saker gjorda så effektivt som möjligt så att du sedan kan avsätta tid för annat!

Källa

Active recall

Active recall eller aktiv återkallelse är effektiv studieteknik som passar för kurser som involverar mycket information. Naturligtvis är studieteknik något individuellt vad som passar bäst för en själv, men våga testa något nytt, det kanske gynnar dig mer än din förra studieteknik. Det handlar inte om att studera mer och längre utan att lära sig effektivisera tiden man har. Tentorna är inte en metod för att se hur mycket du minns utan hur du använder av det du minns (utifrån kurslitteraturen förstås).

Kortfattat innebär studietekniken att du återkallar från ditt minne vad du lärt dig. Här finns det utrymme att själv specialisera hur du gör detta och det sker inte genom att läsa om ett stycke flera gånger 🙂

Gör flashcards, instuderingsfrågor och extentor där du kan jämföra dina svar med ett facit. Här kommer du svara baserat på vad du vet, vad du läst och vad du inte vet än (genom att kolla facit). Skriv ned vad du kan och inte kan ännu och öva mer på det som inte fastnat. Tips är att avvakta att kolla på facit tills du är helt klar med att svara på dina flashcards och frågor. Avsätt tid för reflektion över hur dina svar ser ut, är formulerade, vad du kan förbättra till nästa gång och vad som behöver repeteras.

Det handlar inte om att kunna memorera allt efter att ha läst informationen en gång utan det handlar om att arbeta med materialet aktivt. Om det är ny information eller något som inte fastnat kan du associera materialet till någonting det vill säga när du tänker på en viss sak eller situation så påminns du av materialet du arbetat med, eller till något praktiskt inom arbetslivet eller förslagsvis visualisera det som en bild. Ta även pauser och ha helst 7h sömn för att ge hjärnan ärlig chans att processa det du lärt dig under dagen.

Källa – för dig som gillar att lyssna på TED talks! Källa, kortfattat om hur du kan göra för att återkalla från minnet.