Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Campus mot trakasserier

Igår hölls ett event på Campus för att ta ställning emot och informera om trakasserier i universitetsmiljö. Agora höll i eventet och vi som läser tredje året på EDM-programmet har arbetat med detta projekt under kursen vi nu läst. Vi har varit indelade i grupper och haft olika ansvarsområden i projektet. En grupp har tagit fram en broschyr med information om trakasserier och var den som blivit utsatt kan vända sig. Andra har arbetat med marknadsföring, föreläsningar och case bland annat. Jag tillhörde information & material-gruppen och har även tagit kontakt med många personer inom universitet för att reda ut var man kan vända sig, och tagit fram information till Campus hemsida som kommer upp inom kort. Anti-diskrimineringsbyrån, Stampus, socionomsektionen, ingenjörsektionen, Campus Vänner och Våga var också på plats för att informera och visa sitt engagemang.

Berättelser som framkom under #metoo-rörelsen.

Det var kul att se att många deltog under de föreläsningar som hölls, och vi hoppas studenter genom detta projekt känner att de får mer kunskap i ämnet. En del i projektet har också varit att införa en föreläsning om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar i början av studietiden, precis som vi studenter informerades om akademisk hederlighet. Som student skyddas en av diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen, och det är prefekten vid varje institution som har ansvar att utreda och vidta åtgärder vid eventuella händelser.

Här kan ni läsa Lunds Universitets information om trakasserier och sexuella trakasserier.

Det har varit kul att arbeta med ett så viktigt projekt, och det märks att det är brist på kunskap kring dessa frågor. Förhoppningsvis leder detta till en större medvetenhet och en öppen diskussion om hur det går att förebygga och motverka olika former av trakasserier. Som utsatt student ska du också känna dig trygg i att du har stöd från universitetet och vågar göra en anmälan.

Imorgon börjar nästa kurs som är en metodkurs vi ska läsa i Lund, innan vi sätter igång på riktigt med uppsatsarbetet!

/Sofia

15 februari, 2018