Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Att studera på distans

I den här kursen (Konsumtion, identitet och kommunikation) har vi förinspelade föreläsningar. Perfekt att anteckna till då man kan gå tillbaka och höra om och om igen. :)

I det här inlägget delar jag med mig av mina egna erfarenheter och tankar av att studera på distans och inkluderar även vad andra har nämnt och tyckt.

När jag började på programmet i höstas hade vi så kallade hybridföreläsningar och innebar att studenterna delades upp inriktningsvis (hälsa, retail samt turism och hotell) vilka som skulle gå på föreläsningen fysiskt på campus och resten via zoom. Detta var för att hålla nere antalet studenter på plats och markeringar fanns i föreläsningssalen var man inte fick sitta, vilket resulterade i att vi inte satt bredvid varandra. Den här är formen, det vill säga hybridföreläsningar (bortsett från markeringarna) hoppas jag personligen ska fortsätta appliceras när smittspridningen avtagit och även efter pandemin. Hybridföreläsningar kombinerar det bästa av två världar enligt mig där studenter kan välja vad som passar dem bäst, det vill säga kunna välja att gå på föreläsningar på campus eller via zoom. Dessutom kan man som student minska på oroskänslor som kan uppstå av att missa något och undviker därför att gå på föreläsningar fysiskt bland andra studenter som då riskerar att också bli sjuka. Istället kan studenten som alternativ närvara på föreläsningen via zoom.

Huruvida vad man än tycker att studera på distans är högst individuellt och jag tror att det beror på vad du anser är en optimal studiemiljö för ditt eget lärande. Personligen tycker jag att föreläsningar på distans passar mig bäst, vilket jag upplever att jag är bland de få som föredrar det. Angående hybridföreläsningar tror jag en del av oss studenter föredrog med hänsyn till Corona för att då fick de studenter som föredrar föreläsningar på plats möjlighet att nyttja dem tillfällena.

Trots att jag föredrar föreläsningar och att studera på distans i övrigt så måste även jag hålla hårt om mina rutiner för att studierna ska gå så bra som möjligt. Därför ger jag några tips till dig som student eller blivande student att använda vid distansstudier och studier på plats. Detta är för att du som student får nu känna på hur det är att vara din egen chef! Visst innebär det mer ansvar men passa på att dra fördelarna av det.

  • Planera exakt vad du ska göra, när du ska göra det och hur. Innan veckans start går jag igenom mitt schema, vilka föreläsningar har jag och vad behöver jag läsa (skumläsa) tills dess? Efter föreläsning renskriver jag anteckningar och djupdyker i kurslitteraturen.
  • Jag skriver i punktform med en ruta bredvid vilka kapitel jag ska läsa och vilka dagar jag ska läsa dem. Därefter bockar jag av dem en efter en.
  • Börja skapa (eller korrigera) dina rutiner. Bestäm vilken tid på dagen du ska komma igång med studerandet och när du lägger undan för dagen. På så sätt planerar du även tid för återhämtning och annat utöver studerandet. Jag börjar studera antingen klockan 9 eller 10 på vardagar och avslutar vid 16 eller senare, beroende på hur mycket jag har att göra och om det är tentavecka.
  • Hitta dina strategier som fungerar bäst för ditt lärande. Jag använder alltid pomodoro tekniken som grund och använder olika tekniker när jag ska läsa kurslitteratur och skriva texter.
  • Planera in din återhämtning exempelvis vilka dagar vill du träna och träffa dina vänner. Även om du känner av att du halkar efter i kurslitteraturen eller med uppgifter så fortsätt att avsätta tid för din egen återhämtning, det är då du hämtar ny energi. Du kan ju inte köra en bil som är slut på drivmedel eller hur? 🙂