Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Personalekonomi

På senare år har hälsoarbete fått ta allt större plats i organisationer och många arbetsgivare har börjat förstå vikten av att ha en frisk och tillfredsställd personal.

En korttidssjukdag kostar minst 10 % av månadslönen. Detta redovisar Ulf Johanson och Anders Johrén i sin bok ”Personalekonomi idag” och förklarar hur arbetsgivaren betalar 80 % av lönen vid sjukfrånvaro dag 2-14, samtidigt som semesterkostnad och arbetsgivaravgift kvarstår. Pengar som betalas ut utan att någon produktion fås tillbaka. Därutöver tillkommer kostnader för eventuella vikarier och övertidsarbete som behövs när den anställde är sjuk. En timmes övertid kostar 50 % mer än en ordinarie timme. Alltså är sjukfrånvaro OERHÖRT dyrt för ett företag och det borde ligga i ledningens intresse att skära ned på antalet sjuktimmar.

Ingela som marknadschef och jag som verksamhetschef - vi trivs i våra roller!
Ingela som marknadschef och jag som verksamhetschef – vi trivs i våra roller!

Att minska sjukfrånvaro och arbeta med hälsa inom en organisation är lättare sagt än gjort. Vi har en hel del litteratur och artiklar som behandlar detta, men för att koppla teorin till verklighet hade vi en så kallad workshop häromdagen. Det var ett rollspel där vi fick ett case om det fiktiva företaget WellHealth som arbetade med företagshälsovård. Företaget hade bland annat problem med missnöjda medarbetare, försämrad arbetsförmåga och framför allt ökad sjukskrivning. Min grupp skulle agera företagsledningen som bestod av fem deltagare: verkställande direktör, personalchef, ekonomichef, marknadschef och verksamhetschef. Vi hade anställt en extern konsultgrupp som skulle presentera en lösning på vårt problem. Samtliga deltagare i ledningsgruppen värnade om olika saker vid beslutstaganden, och det var vårt arbete att försöka tolka deras olika perspektiv. Konsultgruppen fick ca 10 minuter på sig att presentera sitt lösningsförslag, därefter fick vi ställa frågor för att testa om åtgärdsförslaget verkligen var gångbart. Därefter bedömde och poängsatte vi i ledningsgruppen presentationen varefter vi gav en summerande återkoppling till konsultgruppen.

Detta var en riktigt rolig övning! Man fick en stor insikt i hur svårt det är att sitta i en ledningsgrupp där olika perspektiv och värderingar ska beaktas vid besluttaganden, men även vilken press man har på sig som konsultföretag. Som konsult får man ofta bara 10 minuter på sig att ”sälja in” sitt förslag till ett företags ledningsgrupp och det kan därför vara väldigt bra att öva sig på liknande händelser.

Det är således inte bara att upptäcka ett problem och sedan lösa det lika snabbt – det krävs en hel del arbete med en uppsjö av olika personer som är involverade i processen. Någon i ledningsgruppen kan ha ett kortsiktigt perspektiv och vill satsa pengar på sådant som går att räkna hem på kort sikt, samtidigt som någon annan inom ledningen inte vill ha några “quick fix” utan hellre ser det ur ett långsiktigt perspektiv. Detta gäller inte minst vid hälsoarbete på en arbetsplats!

En kommentar

  1. En hälsosammare klass | Service Management Blogg

    […] vikten att se den ekonomiska kostnaden för ohälsa och sjukfrånvaro. Precis som jag diskuterade här förklarar försäljningschefen på Sats att företag faktiskt tjänar pengar på att satsa på […]

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *