Service management blogg

Morgondagens ledare bloggar om studentlivet

Advanced logistics systems

VT2013 – termin 6 av 6 – är slutet nära eller är det nu det börjar? En kurs kvar innan kandidatuppsatsen. Fyra månader innan examen. Fyra månader innan: verkligheten börjar? karriären börjar? två nya år som student börjar? Det är lite tankar som cirkulerar just nu. Det är viktigt med perspektiv. Framförhållning. Vet vad som komma skall. Mål. Tiden har nämligen en tendens att flyga iväg. Men hur som haver…

…i veckan introducerades vår sista kurs på logistikprogrammet på Campus Helsingborg. Naturligtvis ska vi efter denna kurs, skriva vår kandidatuppsats. Men det är snarare ett stort projektarbete än en kurs. Mer om den senare i vår. Programansvarig, Mats Johnsson, håller i kursen advanced logistics systems som handlar om simulering.  Simulering är ett bra verktyg för att få en uppfattning om hur utfallet kan komma att bli i verkligheten. Vi kommer fokusera på att simulera logistiska system där det handlar om att identifiera flaskhalsar som kan sinka processflödet. Låt mig illustrera ett (simplifierat) exempel på ett logistiskt system som skulle kunna simuleras.

En snabbmatskedja ska öppna upp en ny restaurang. För att bestämma storlek, omfattning och lokalisering krävs (bl. a) vetskap om hur många som kan tänkas besöka restaurangen och på vilka tider. Därutöver behöver man veta hur lång tid det tar att serva en kund (snabbmatskedjor brukar vara bra på att veta det). Ponera att det tar en minut från det att kunden kommer till kassan fram till att maten är serverad. Kommer det tio kunder samtidigt kommer det bildas kö (såvida det inte finns tio lediga kassor). Hur länge orkar kunden stå i kö utan att gå till en konkurrent? Hur många kassor ska restaurangen ha för att optimera servicen gentemot kunden? Många av faktorerna är väldigt svåra att uppskatta och kräver antaganden. Det är därför viktigt att notera att kraftiga antaganden inte ger någon rättvärdig simulering. När man har ett hum om svaren kan simuleringsprogrammet beräkna hur kösystemet ser ut under exempelvis lunchtimmarna. Då kan man i förväg se att det inte är optimalt med 2 kassor öppna med 50 hungriga kunder på ingång. Simulering blir således ett användbart verktyg för att i förväg förutspå utfallet på den process som planeras införas.

Observera att exemplet är förenklat och att det finns mängder med faktorer som kan påverka ett kösystem av den här graden. Märk även att ovan bara är en kö i hela restaurangbesöket. Andra kan vara: hitta ett ledigt bord; gå på toaletten; slänga källsorteringsstationen. Allting måste vägas in för en helhetsbild ska kunna klargöras.

Ni hittar exempel på simuleringar här och här. Dessa är dock lite mer avancerade än de vi kommer använda oss av.

Mats går igenom programmets funktioner.

Mats går igenom simuleringsprogrammets funktioner.
30 januari, 2013

Inlägget postades i

Logistics

En kommentar

  1. Muntliga presentationer | Service Management Blogg

    […] och kursansvarig Mats Johnsson. Jag har beskrivit denna kurs i ett tidigare inlägg som du hittar HÄR. Simulering var ämnet, och samtliga grupper hade valt att simulera situationer i olika typer av […]

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.